Бележити дати

1 ноември – Ден на НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!

Честит празник на всички, които се чувстват Народни будители! Днес,  всеки уважаващ себе си учител е, в някакъв смисъл, и будител, макар  контекстът на днешното време да изисква тази будителска дейност да  се проявява по коренно различен начин, от всичко, което ни е познато от Античността, Средновековието и Възраждането.

Нека благодарим на всички Народни будители за идеята, че будната национална съвест е важна предпоставка за едно по-добро бъдеще – лично и общонародно, а единственият път към бъдещето е свободният дух на мислещия човек.

Честит празник, колеги!

Честит празник, ученици!

Маргарита Милева
Директор 29 СОУ „Кузман Шапкарев”