Бележити датиБлог

МИНУТА БЛАГОДАРНОСТ ЗА НАРОДНИЯ БУДИТЕЛ – КУЗМАН ШАПКАРЕВ!

 Празникът е посветен на великото дело на българските книжовници, просветители, борци за национално освобождение, сред които е и нашият патрон Кузман Шапкарев!

…„Ние българите сме един народ, а нашето отечество е България. Още три неща трябва да любим и да крепим яко: първо – народността, второ – езикът, на който сме се родили и трето – пресветата християнска вяра”.

Силата и дълбочината на Шапкаревия патриотизъм личат в наставленията, които той дава на учениците си. Най-светото нещо за човека според него е народността и вярата. „Има такива люде, що си из-менват вярата и народността, туку тие чинят най-тежък грях; таквите люде се имат от света за предатели. Тие никому не са мили, ами всякой ги мразит и нанавиждает, за това яз никога не ке проста да ми по-минит такво нещо в умът ми и всякога ке се мъча да свестявам таки изумени люде.” (Извадка от Буквара)

 Сборниците на Кузман Шапкарев са най-ценните и достоверни източници за изучаване душата, езика и бита на народа ни – те са и вечният паметник на този скромен с проявите си, но велик с въодушевлението си БУДИТЕЛ!

Най-малкото, което можем да направим днес, е да си спомним тази една минута за наpодните будители – да им благодарим за вярата и идеите, за заветите, които ще пребъдат като България и винаги ще предизвикват преклонение и вълнение!