Проекти

Групи по проект “Подкрепа за успех”, учебна 2020/2021 г.

За учебната 2020/2021 година в 29. СУ „Кузман Шапкарев“ са организирани 12 групи за допълнително обучение по проект „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г.:

Български език и литература – XIIa клас, с ръководител Христина Радулова;

Български език и литература – XIIб клас, с ръководител Анжелика Йорданова;

Български език и литература – XI клас, с ръководител Венелина Стоянова;

Български език и литература – II клас, с ръководител Таня Нешева;

Български език и литература – III клас, с ръководител Райна Петрова;

Информационни технологии – X клас, с ръководител Борис Мангалов;

Информационни технологии – VI клас, с ръководител Надя Гецова;

Информационни технологии – VIIIб клас, с ръководител Надя Гецова;

Информационни технологии – V клас, с ръководител Борис Мангалов;

Математика – X клас, с ръководител Антоанета Иванова;

Математика – V клас, с ръководител Антоанета Иванова;

Математика – VIII клас, с ръководител Емилия Ганева.