Акценти

Организация за обучение в електронна среда

Обучението в електронна среда за гимназиален етап ще протече при следната организация:

1. Онлайн часовете стартират в 8,00 ч. и са с продължителност 30 минути; малките междучасия са по 25 минути, а голямото – 35 минути.

1 час: 08,00-08,30 ч.

2 час: 08,55-09,25 ч.

3 час: 09,50-10,20 ч.

4 час: 10,55-11,25 ч.

5 час: 11,50-12,20 ч.

6 час: 12,45-13,15 ч.

7 час: 13,40-14,10 ч.

2. По преценка на преподавателя обучението ще е синхронно, асинхронно или смесено, като ще се използват платформите Shkolo и Microsoft Teams.

3. При възникнали проблеми учениците следва да се обръщат към класните си ръководители.