Графици

Очни занятия на IX и XII клас, задочна форма на обучение, за учебната 2020/2021 г.

До 12 ноември 2020 г. присъствените очни занятия на IXв и XIIв клас се преустановяват съгласно заповед № РД-01-626/ 27.10.2020 на министъра на здравеопазването. Обучението е организирано в електронна среда по съответния график.