АкцентиНовини

Спортен празник: ден трети

Пети и шести клас премериха сили по футбол, доджбол, бадминтон и теглене на въже на финала на тридневния спортен празник в 29. СУ. За пореден път учениците ни проявиха шампионски дух и спортсменство.