Новини

Очни занятия за учениците в задочна форма на обучение

Очните занятия за учениците от X „в“ клас, задочна форма на обучение, ще се провеждат в платформата Teams. Графикът е в прикачения файл.