АкцентиНовини

Преминаване към обучение в електронна среда

От 21 октомври 2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от I до XII клас в изпълнение на Заповед № РД09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката.

Учебните занятия ще се провеждат в платформата Teams по установеното разписание при следната продължителност на учебния час:

  • 20 минути в начален етап (I-IV клас);
  • 30 минути в прогимназиален етап (V-VII клас);
  • 40 минути в гимназиален етап (VIII-XII клас).

Началото на учебните часове не се променя.

В периода на обучението от разстояние в електронна среда учениците подлежат на оценяване. Отсъствията им ще се отразяват в електронния дневник. При възникнали технически проблеми учениците и родителите следва да информират своевременно класните ръководители.

Заповед № РД09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката: