Новини

Свободни места в VIII клас

След началота на учебната 2019/2020 година има свободни места в VIII клас, както следва:

профил: Софтуерни и хардуерни науки – 1 брой, дневна форма на обучение

профил: Физическо възпитание и спорт – 8 броя, дневна форма на обучение

профил: Икономическо развитие – 15 броя, задочна форма на обучение