На фокусПолезна информация

Нов график на учебното време за 2020/2021 г.

С два дни се удължава коледната ваканция на учениците. Тя ще започне от 22 декември 2020 г. и ще продължи до 3 януари 2021 г.

Според новия график на учебното време, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката, вторият срок за учениците от I-III клас ще продължи до 23 юни 2021 г., а за тези от IV-XI клас – до 30 юни 2021 г.