Акценти

Обучението в електронна среда продължава до 21 декември

Всички ученици ще продължат да се обучават в електронна среда до 21 декември.

Заповед № РД-09-3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката относно преминаване на учениците в обучение от разстояние в електронна среда.Изтегляне