Новини

Тестване на учениците от I до IV клас

Уважаеми родители,

Присъственият образователен процес за учениците от I до IV клас може да се възстанови при осигурена безопасна среда, която включва едновременно наличие на следните условия:

  1. Доставени неинвазивни антигенни тестове за COVID-19 в училището за тестване на учениците.
  2. Писмено декларирано съгласие на поне 50 % от родителите на учениците в дадена паралелка за тестване на учениците два пъти седмично с неинвазивни антигенни тестове или представени валидни документи за преболедуване на COVID-19.
  3. Педагогическият и непедагогическият персонал разполага с валиден документ за 9105-382 05.11. класификация на информацията: Ниво 1, [TLP-GREEN] ваксиниране, преболедуване на COVID-19 или отрицателен резултат от проведено изследване в лицензирана лаборатория (зелен сертификат) или е дал съгласие за тестване в институцията два пъти седмично с бързи антигенни тестове за COVID-19, закупени от училището.
  4. Допускане при необходимост на външни лица в училище само след представяне на валиден „зелен сертификат“.

Децата ще бъдат тествани в класната стая от медицинско лице и/или преподавател или непедагогически специалист, определен от директора. Допустимо е участието също на доброволци – родители, медиатори, представители на БЧК и др., които разполагат със „зелен сертификат“.

Изключение се прави за децата със специални образователни потребности, които ще бъдат тествани от родителите си вкъщи. За целта те попълват специална декларация, в която се ангажират да правят тестовете в дните, определени за тестване на останалите ученици, да водят детето си в училище само след отрицателен резултат от теста и да предават използвания тест в училище.

Повече информация може да намерите на сайта на МОН – https://www.mon.bg/bg/news/4466

Бъдете здрави!

Декларация за тестване

Декларация за деца със СОП