Новини

Благотворително Коледно тържество „ От деца за деца“

Изх. № 9137-989/ 13.12.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено ви изпращам писмо с вх. № 1105-68/ 09.12.2016 г. в РУО – София-град от г-жа Бистра Илиева – управител на фондация „Дарби“ относно провеждане на Благотворително Коледно тържество „ От деца за деца“ с участието на деца и младежи от Центрове за настаняване от семеен тип в с. Дрен, гр. Ловеч и гр. Луковит, което ще се проведе на 21.12.2016 г. от 11,00 ч. в хр. „Св. мца Параскева“, гр. София.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД