Новини

Кой как ще учи след ваканцията

От 4 януари 2021 г. се възобновяват присъствените учебни занятия за учениците от I до IV клас.

За учениците от V до XII клас обучението от разстояние в електронна среда продължава до 31 януари 2021 г. съгласно заповед № РД09-3610/31.12.2020 на министъра на образованието и науката.