АкцентиНовини

Отново в училище

Уважаеми родители,

Считано от 06.12.2021 г., в 29. СУ „Кузман Шапкарев“ се възстановява присъственото обучение за учениците от Iа, IIа, IIIа, IVа, VIа, VIIа, VIIIа, VIIIб, IXa, IXб, Xа, Xб, XIа и XIIа клас.

Важно е да знаете:

 • Учениците, които не притежават валиден документ за ваксинация, преболедуване или наличие на антитела, ще бъдат изследвани с неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID-19 всеки понеделник. Създадена е организация, за която ще бъдете информирани от класните ръководители.
 • Всички ученици, които ще бъдат тествани в училище, трябва да са в класните стаи най-късно в 8,00 часа, когато ще започне изследването.

 • Ученик, който отсъства в дните на изследване, се изследва в първия ден, в който посещава присъствено училище, в стаята, определена за изчакване, на партерния етаж.
 • Изследването на ученици със специални образователни потребности се извършва в домашни условия в деня, определен за тестване. Използваният тест се предава на класния ръководител или медицинския специалист на училището.
 • 30 минути преди извършването на теста учениците не трябва да консумират храна и да поемат течности.
 • Учениците, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване, може да не бъдат изследвани.  
 • Само в дните на изследване дневният режим се променя, както следва:

НАЧАЛЕН ЕТАП – III КЛАС

8,00-8,20 – провеждане на изследване и дезинфекция

ЧасВреметраене
18,20-8,55
29,10-9,45
310,00-10,35
410,55-11,30
511,45-12,20

НАЧАЛЕН ЕТАП – IIIIV КЛАС

8,00-8,20 – провеждане на изследване и дезинфекция

ЧасВреметраене
18,20-9,00
29,10-9,50
310,00-10,40
410,55-11,35
511,45-12,25
612,35-13,15

ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – V-XII КЛАС

8,00-8,20 – провеждане на изследване и дезинфекция

ЧасВреметраене
18,20-9,00
29,10-9,50
310,00-10,40
410,55-11,35
511,45-12,25
612,35-13,15
713,25-14,05
814,15-14,55
 • В дните, в които не се извършва тестване, предиобедните учебни занятия се провеждат по утвърдения дневен режим.
 • За разписанието и графика на дейностите в групите за ЦДО ще бъдете информирани от класните ръководители.
 • За учениците, чиито родители не са дали съгласие за изследване, обучението се организира в Teams синхронно чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, доколкото е възможно, а при невъзможност – асинхронно.
 • В сградата на училището не се допускат ученици, които не разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване, за които няма изразено съгласие за изследване веднъж седмично.

Допълнителна информация може да намерите в актуализираните от Министерството на образованието и науката НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА.

Екипът на 29. СУ е уверен, че с общи усилия можем да осигурим спокойна и безопасна среда за обучение на децата. Разчитаме на Вашето съдействие.

Бъдете здрави!