АкцентиНа фокусНовини

Рейтинг на висшите училища – 2023 г.

Всички, които ще кандидатстват в университет през 2024 г., могат да се запознаят с Рейтинговата система на висшите училища в Република България (РСВУ) и възможностите, които тя предоставя за кариерно ориентиране и избор на висше училище. Системата дава възможност за сравняване на 51 висши училища, които обучават по стотици специалности, разпределени в 52 професионални направления.