Извънреден час в ІVа клас, по случай Световния ден за възпоменание на жертвите в пътнотранспортни произшествия

Г-жа Наталия Лазарова – класен ръководител на ІVа клас, в извънреден час на класа запозна учениците със смисъла и значението на

Прочетете повече

Снимки от посещението на международната специализирана изложба InterFood&Drink в Inter Expo Center – София

На 09.11.2011година ученици от ХІа и ХІІ б клас, Технологичен профил – “Стопански мениджмънт”,  водени от г-жа Здравка Каранешева посетиха десетото

Прочетете повече