Изследователската дейност – приоритет в дейността на Ателие „ История на българските институции и организации”

Ателие „История на българските институции и организации“ се ръководи от старши учител, български език и литература Цветемира Берова. Ученици участващи

Прочетете повече