ЧЕСТИТА НАГРАДА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 29. СОУ, УЧАСТНИЦИ В КОНКУРС НА ТЕМА: „БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ“

На 24.02.2016 г. в Дома на Европа – Представителството на Европейската комисия, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на

Прочетете повече