Разглеждате архива за 21 юли 2017

Четвърто класиране за VIII клас

z

На четвърто класиране за прием в VIII клас в 29. СУ „Кузман Шапкарев“ има две свободни места в паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки“. От 20 юли до 4 септември учениците, желаещи да кандидатстват за незаетите места, подават в канцеларията на училището: заявление (по образец); свидетелство за завършено основно образование (оригинал); копие от акт […]