Разглеждате архива за 23 април 2018

График на изпитите за учениците в самостоятелна и задочна форма на обучение, редовна сесия – месец април-май 2018 г.

график-задочна форма 9 клас график-задочна форма 10 клас график самостоятелна форма 12 клас