Месец: юни 2018

Новини

График на изпитите за учениците в самостоятелна и задочна форма на обучение, първа поправителна сесия – месец юни 2018 г.

график задочна форма IX клас-първа поправителна сесия график задочна форма X клас-първа поправителна сесия график самостоятелна форма X и ХI

Read More