Разглеждате архива за 03 януари 2019

График на изпитите за учениците в самостоятелна и задочна форма на обучение , редовна сесия – месец януари 2019 г.

график за ученици в задочна форма 10 клас график за ученици в задочна форма 11 клас график за ученици в самостоятелна форма 11 и 12 клас