Разглеждате архива за месец август, 2019

УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 година

phpsh2fr7_800x_

УЧЕБНИЦИ ЗА 8 клас за учебната 2019-2020 УЧЕБНИЦИ ЗА 9 клас за учебната 2019-2020 УЧЕБНИЦИ ЗА 10 клас за учебната 2019-2020 УЧЕБНИЦИ ЗА 11 клас за учебната 2019-2020 УЧЕБНИЦИ ЗА 12 клас за учебната 2019-2020  

Попълване на свободните места в VIII клас след трети етап на класиране

IMG_20190122_150110-525x700

Попълването на свободните места в VIII клас след трети етап на класиране в 29. СУ се осъществява в периода от 2 август до 5 септември 2019 г. Учениците трябва да подадат: заявление до директора; оригинал на свидетелството за завършено основно образование; медицинско свидетелство за здравословното им състояние за прием в паралелката с профил „Физическо възпитание и […]