Разглеждате архива за 03 ноември 2019

Свободни места в VIII клас

След началота на учебната 2019/2020 година има свободни места в VIII клас, както следва: профил: Софтуерни и хардуерни науки – 1 брой, дневна форма на обучение профил: Физическо възпитание и спорт – 8 броя, дневна форма на обучение профил: Икономическо развитие – 15 броя, задочна форма на обучение