Разглеждате архива за 05 май 2020

График за изпити на учениците от 12 клас обучаващи се в задочна и самостоятелна форма на обучение, първа поправителна сесия

График на изпитите през първа поправителна сесия на учениците обучавани в задочна форма на обучение – 12 клас График на изпитите през първа поправителна сесия на ученик обучаван в самостоятелна форма на обучение – 12 клас- Даниел Борисов График на изпитите през първа поправителна сесия на ученик обучаван в самостоятелна форма на обучение – 12 […]