Разглеждате архива за 15 юни 2020

Списък на приетите ученици в първи клас за учебната 2020/2021 г. на второ класиране

първи клас, списък на приетите на второ класиране