Разглеждате архива за 24 юни 2020

Проект ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

unnamed

29. Средно училище “Кузман Шапкарев” участва в Дейност 6: “Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали)” на проекта BG05M20P001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден”  за учебната 2019 / 2020 г. В училището са сформирани два клуба: […]

Свободни места за 1 клас за учебната 2020/2021 година

След трето  класиране за прием в 1 клас за учебната 2020/2021 година в 29. Средно училище “Кузман Шапкарев”  има 8 свободни места.