Заповед за обучение в електронна среда на учениците от V до XII клас

Заповед № РД-09-3171/12.11.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране обучението от разстояние в електронна среда, при условията

Прочетете повече