Разглеждате рубриката ни "Новини"

Брой свободни места в паралелките за учебната 2020/2021 година

В момента свободните места в паралелките са както следва: 2 клас общообразователна подготовка – 10 места; 3 клас общообразователна подготовка – 5 места; 4 клас общообразователна подготовка – 5 места; 5 клас общообразователна подготовка – 1 място; 6 клас – общообразователна подготовка – 7 места; 9 а клас профил: “Софтуерни и хардуерни науки” – 2 места; 9 б клас профил: “Физическо възпитание и спорт” – 2 места; 9 в клас профил: “Икономическо развитие” задочна […]

Подаване на документи за прием в 8. клас

gnezdo-1

И тази година 29. СУ е определено за училище ГНЕЗДО, в което се подават документи за прием в 8. клас. От 3 до 7 юли включително квалифициран екип ще ви помогне да въведете коректно желанията си в електронната платформа priem.mon.bg Кандидатите трябва да представят: свидетелство за завършено основно образование – оригинал; бележка с резултатите от […]

График на изпитите за учениците от задочна форма на обучение

График на изпитите за първа поправителна сесия на учениците от VIII клас, задочна форма на обучение График на изпитите за първа поправителна сесия на учениците от XI клас, задочна форма на обучение График на изпитите за втора поправителна сесия на учениците от XII клас, задочна форма на обучение

Дипломиране на випуск 2020

IMG-9ed155b3c6c4892d5305a0cc4d91d4ec-V

Абитуриентите от випуск 2020 получиха дипломите си с много усмивки и малко тъга в двора на 29. СУ. Заради противоепидемичните мерки учителите изразиха обичта си не с прегръдки, а с огромни сърца в ръцете. Специален поздрав със стихове и песни поднесоха талантливите ни четвъртокласници.                

Свободни места за 1 клас за учебната 2020/2021 година

След трето  класиране за прием в 1 клас за учебната 2020/2021 година в 29. Средно училище “Кузман Шапкарев”  има 8 свободни места.

СПИСЪК на приетите ученици в първи клас за учебната 2020/2021 г. на трето класиране

списък на приетите ученици в първи клас на трето класиране

Свободни места за 1 клас за учебната 2020/2021 година

След второ класиране за прием в 1 клас за учебната 2020/2021 година в 29. Средно училище “Кузман Шапкарев”  има 11 свободни места.

Изпит по физическо възпитание и спорт за проверка на способностите в VII клас

sports.png-1

ИНФОРМАЦИЯ !       Изпитът за проверка на способностите  по физическо възпитание и спорт за прием в неспециализираните училища след завършено основно образование ще се проведе на 24.06.2020 г. от 09,00 ч.   в 29. СУ „Кузман Шапкарев“. Явяване на учениците до 8,30 ч. Учениците представят следните документи: Документ за самоличност на ученика /лична карта, […]

Организирани допълнителни обучения и дейности в 29. СУ “Кузман Шапкарев” до края на учебната година

blanka_GRAFIK_na_uchenici_s_SOP Лятна_занималня_за_учениците_от_начален_етап Графици_на_групите_за_провеждане_на_занимания_по_интереси_през_месец_юни_2020г. График_на_група_за_обучителни_трудности_по_БЕЛ__Подкрепа_за_успех_през_месец_юни2020г. График_на_група_за_обучителни_трудности_по_ИТ_9клас_1група__Подкрепа_за_успех_през_месец_юни2020г. График_на_група_за_обучителни_трудности_по_математика_8клас__Подкрепа_за_успех_през_месец_юни2020г. График_на_група_за_обучителни_трудности_по_ИТ_5клас__Подкрепа_за_успех_през_месец_юни2020г. График_на_група_за_обучителни_трудности_по_ИТ_7клас__Подкрепа_за_успех_през_месец_юни2020г. График_на_група_за_обучителни_трудности_по_БЕЛ_2клас__Подкрепа_за_успех_през_месец_юни2020г. График_на_група_за_обучителни_трудности_по_ИТ_9клас_2група__Подкрепа_за_успех_през_месец_юни2020г. График_на_група_за_обучителни_трудности_по_математика_7клас__Подкрепа_за_успех_през_месец_юни2020г. График_на_група_за_обучителни_трудности_по_БЕЛ_11клас__Подкрепа_за_успех_през_месец_юни2020г.    

5 юни – световен ден на околната среда

5.06

5 юни – Световен ден на околната среда За 2020 година темата на Световния ден на околната среда е Биоразнообразието – своеобразен призив за действия, борба с ускоряващата се загуба на видове и разрушаването на природата. Фокусът е върху това как всички живи същества на планетата са свързани в мрежата на живота и как ние […]