Прием на ученици

Информация за процедури, срокове и изисквания при приема на ученици в 29. СУ