29. СУ "Кузмaн Шапкарев"

29. СУ "Кузмaн Шапкарев"

Училище, което сбъдва мечти

Прием на ученици

Информация за процедури, срокове и изисквания при приема на ученици в 29. СУ