Разглеждате рубриката ни "Прием на ученици"

Ново!!! Паралелка с изучаване на немски език в първи клас!!!

Започна приемът на документи за подготвителен и първи клас в 29 СОУ “Кузман Шапкарев” за учебната 2016-2017 година

12874456_1077240359002289_803136587_o

Уважаеми родители, За осъществяването на приема   в нашето училище, можете да се запознаете с указанията и стъпките  за кандидатстване: График на дейностите за прием: Подаване на документи за участие в класирането        Срок до 30.05.2016 г. Обявяване на списъците с класираните ученици          Срок до 03.06.2016 г. в 17,00 ч. […]

Започна приемът на документи за подготвителен и първи клас в 29 СОУ “Кузман Шапкарев” за учебната 2015-2016 година

Уважаеми родители, За осъществяването на приема   в нашето училище, можете да се запознаете с указанията и стъпките  за кандидатстване: График на дейностите за прием: Подаване на документи за участие в класирането  Срок: до 29.05.2015 г. Обявяване на списъците с класираните ученици    Срок: на 03.06.2015 г. Записване на класираните ученици             […]

Прием след 7 клас по Наредба№11/28.03.2005 и след 8 клас

plakat_7_8kl_1

Продължава записването за първи клас

Съгласно  писмо с  изх.№ 9137-52/21.01.2014 г. от РИО, София-град  във връзка  препоръки за оптимизиране  приема на учениците в  първи клас за учебната 2014/2015 година. СРОК ДЕЙНОСТ 3.06.2014 г. –  в 17.00 ч. Обявяване на списъците с класираните ученици 4 и 5.06.2014 г. Записване на класираните ученици с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група 6.06.2014 г. […]

Прием в I клас за учебната 2013 – 2014 година

pyrvi_klas

Прием в І клас – 2 паралелки: 1 паралелка с френски език; 1 паралелка с английски език Обучението по френски език в първи клас се осъществява съвместно с Френския институт в България. Уважаеми родители, За  първокласниците ние предлагаме: Обучение през цялата учебна година само първа смяна; Целодневна организация на учебно-възпитателния процес; Безплатна полуинтернатна група от I до […]

Прием на ученици за учебната 2013-2014 година

priem 2013/14

Уважаеми родители, ние, учителите от 29 СОУ „Кузман Шапкарев”, знаем, че изборът на училище е важен момент за бъдещето на Вашите деца. В първите години на образованието си те изграждат своите навици за учене, характери и личностни качества. Съзнавайки отговорността в тези първи стъпки, ние, екипът учители от 29 СОУ „Кузман Шапкарев”, сме фокусирани да […]

Заповед на началника на РИО – София – град за утвърждаване на държавен план-прием в профилирани паралелки за учебната 2012/2013 г.

Изх.№ 9137-271/06.04.2012г.  ДО ДИРЕКТОРИТЕ  НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,  Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение: Заповед № РД 27-5/02.04.2012 г. на началника на РИО – София-град за утвърждаване на държавен план-прием в профилирани и непрофилирани паралелки за учебната 2012/2013 г. в общинските средни общообразователни училища и гимназии с Приложение 1. На всички […]