Разглеждате рубриката ни "Учебен процес"

Седмично разписание за ІІ срок на учебната 2012-2013 година

daska2

Седмично разписание за II учебен срок 

Учебен процес

Учебният процес се осъществява в едносменен режим при следния график на часовете: І – ІІ клас 35 минутни часове 1 час 8.10h – 8.45h  2 час 9.00 h – 9.35 h 3 час 9.50 h – 10.25 h 4 час 10.50 h – 11.25 h 5 час 11.40 h – 12.15 h 6 час 12.30 h – […]