Разглеждате списък на публикациите с етикет "дзи 2009"

Резултати от зрелостните изпити за 2010 година

СПРАВКА ОТ МОН ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЗИ ЗА УЧЕБНАТА 2009/2010 Г. № Област Община Насел.място Име на училището Вид Брой Резултат 2009 1 София-град Столична София Американски колеж в София Частно 117 5.79 -0.02 2 София-град Столична София 164 ГПИЕ Общинско 134 5.78 +0.04 3 София-град Столична София 91 НЕГ Общинско 202 5.78 -0.01 4 […]