Прием в първи клас и подготвителна група за учебната 2019/2020 г. – критерии, прилежащи територии, график

За учебната 2019/2020 година обявяваме прием за две паралелки в първи клас от по 22 деца, както и за две

Прочетете повече

Прием в първи клас за учебната 2018/2019 година – критерии, прилежащи територии, график

За учебната 2018/2019 година обявяваме прием за две паралелки в първи клас от по 22 деца, както и за две

Прочетете повече