Материално-техническа база

  • Училището разполага с модерно оборудвани компютърни кабинети, високоскоростен интернет, копирна и мултимедийна техника.
  • За качественото обучение допринасят отлично оборудваните кабинети по физика и химия, биология, изобразително изкуство, музика, които разполагат с богат набор от технически средства и нагледни материали.
  • На разположение на учениците са два физкултурни салона. Големият салон е с нова модерна настилка, изцяло подменена дограма, нови баскетболни кошове, волейболна мрежа, гимнастически уреди, фитнес уреди, тенис на маса.  Малкият физкултурен салон е оборудван с дюшеци, фитнес и гимнастически уреди.
  • Училищната библиотека разполага с богат фонд художествена и научна литература, учебници, речници, периодични издания. 
  • Училищният стол и бюфет предлагат разнообразна и качествена храна.
  • Осигурено е медицинско обслужване в добре оборудван лекарски кабинет.
  • За сигурността на учениците е осигурена  физическа охрана от лицензирана охранителна фирма, както и постоянно видеонаблюдение.