Материално-техническа база

  • Училището разполага с модерно оборудвани компютърни кабинети, високоскоростен интернет, копирна и мултимедийна техника.
  • За качественото обучение допринасят отлично оборудваните кабинети по физика и химия, биология, изобразително изкуство, музика, които разполагат с богат набор от технически средства и нагледни материали.
  • Учениците имат възможност да спортуват и развиват своята двигателна активност във физкултурен салон и фитнес център. 
  • Обновената училищна библиотека разполага с богат фонд художествена и научна литература, учебници, речници, периодични издания. 
  • В училищната трапезария се доставя разнообразна и качествена храна.
  • Осигурено е медицинско обслужване в добре оборудван лекарски кабинет.
  • За сигурността на учениците е осигурена  физическа охрана от лицензирана охранителна фирма, както и постоянно видеонаблюдение.