Педагогически състав

Маргарита Милева – директор

Венелина Стоянова – зам.-директор, учебна дейност

Анна Дюлгерова –  учител, начален етап

Райна Петрова – учител, начален етап

Мария Сарова – учител, начален етап

Таня Нешева – учител, начален етап

Диана Минева – учител, подготвителна група

Анела Йорданова – учител, начален етап

Христина Радулова –  учител, български език и литература

Мартина Спасова – учител, български език и литература

Мария Найденова – учител, български език и литература

Албена Хаджиганева – учител, английски език

Росица Манзурова – учител, английски език

Сашка Дончева-Неделчева – старши учител, руски език и френски език

Антоанета Иванова – старши учител, математика

Янка Панайотова – учител, математика

Надя Гецова – старши учител, информатика и ИТ

Георги Стоянов – учител, информатика и ИТ

Никола Бакърджиев – учител, информатика и ИТ

Eлена Аврамова – учител, биология и здравно образование

Румяна Провадалиева – учител, химия и ООС, физика и астрономия

Деница Георгиева –  учител, история и цивилизация

Мими Гацева – старши учител, география и икономика

Цветелина Христова – учител, цикъл “Философия”

Гергана Докузова –  учител, физическо възпитание и спорт

Петя Генчева-Христова –  старши учител, физическо възпитание и спорт

Иван Назарков – учител, физическо възпитание и спорт

Радослава Михалкова – учител, музика

Светла Колева – учител, изобразително изкуство