Обществен съвет

pravilnik_obshtestveni_saveti_27092016

 

Състав на обществения съвет при 29. СУ “Кузман Шапкарев”, град София за срок от две години:

Председател: Теодора Стефанова Абрашева

Членове:

  1. Мая Петрова Митева – секретар на МКБППМН, СО, район “Сердика”
  2. Светла Василева Милчева
  3. Весела Владова Терзийска
  4. Даниела Димитрова Аврамова

Резервни членове:

  1. Гинка Димитрова Петкова – главен счетоводител други дейности по образованието, СО, район “Сердика”
  2. Борислава Венелинова Казакова
  3. Петранка Огнянова Григорова
  4. Нели Михайлова Василева
  5. Катерина Иванова Милушева