Учебни планове

2023/2024 учебна година

Учебен план – ПГ

Учебен план – I „а“ клас

Учебен план – II „а“ клас

Учебен план – III „а“ клас

Учебен план – IV „а“ клас

Учебен план – V „а“ клас

Учебен план – VI „а“ клас

Учебен план – VII „а“ клас

Учебен план – VIII „а“ клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“, АЕ интензивно

Учебен план – VIII „б“ клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“, АЕ

Учебен план – VIII „в“ клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“, ИЕ разширено

Учебен план – VIII „г“ клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“, ИЕ

Учебен план – IX „a“ клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“, АЕ интензивно, РЕ

Учебен план – IX „б“ клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“, АЕ, РЕ

Учебен план – X „а“ клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“, АЕ интензивно, РЕ/ФЕ

Учебен план – X „б“ клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“, АЕ, РЕ/ФЕ

Учебен план – XI „а“ клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“, АЕ, РЕ

Учебен план – XI „б“ клас – профил „Физическо възпитание и спорт“, АЕ, РЕ

Учебен план – XII „а“ клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“, АЕ, РЕ

Учебен план – XII „б“ клас – профил „Физическо възпитание и спорт“, АЕ, РЕ

Учебен план – XII „в“ клас – профил „Икономическо развитие“, РЕ, задочна форма

2022/2023 учебна година

Учебен план – ПГ

Учебен план – I „а“ клас

Учебен план – II „а“ клас

Учебен план – III „а“ клас

Учебен план – IV „а“ клас

Учебен план – V „а“ клас

Учебен план – VI „а“ клас

Учебен план – VII „а“ клас

Учебен план – VIII „а“ клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“, АЕ интензивно

Учебен план – VIII „б“ клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“

Учебен план – IX „a“ клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“, АЕ интензивно

Учебен план – IX „б“ клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“

Учебен план – X „а“ клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“

Учебен план – X „б“ клас – профил „Физическо възпитание и спорт“

Учебен план – XI „а“ клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“

Учебен план – XI „б“ клас – профил „Физическо възпитание и спорт“

Учебен план – XI „в“ клас – профил „Икономическо развитие“, задочна форма

Учебен план – XII „а“ клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“