Графици

График на изпитите за учениците в задочна и самостоятелна форма на обучение

Изпитите за определяне на годишни оценки на учениците в задочна и самостоятелна форма се провеждат присъствено при спазване на противоепидемичните мерки.