АкцентиНовиниПолезна информация

Отсъствия на учениците по уважителни причини

Съгласно Постановление № 50 от 13 март 2024 г. за изменение на Наредбата за приобщаващото образование, обнародвано в Държавен вестник на 19 март 2024 г., ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини до 15 учебни дни в една учебна година с мотивирано заявление от родителя до класния ръководител, но не повече от 5 дни наведнъж.

Заявлението се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в първия ден от отсъствието на ученика от училище.

Ако от началото на учебната 2023/2024 година ученикът вече е отсъствал със заявление от родителя, броят на използваните дни се приспада от броя на дните по чл. 62, ал. 1, т. 3.