Видео

Концерт “Пазители на българщината”

Видеото, направено с помощта на родители и ученици от клуб “Цифрова фотография”, представя моменти от празничния концерт “Пазители на българщината”, посветен на Кузман Шапкарев.