Видео

Концерт „Пазители на българщината“

Видеото, направено с помощта на родители и ученици от клуб „Цифрова фотография“, представя моменти от празничния концерт „Пазители на българщината“, посветен на Кузман Шапкарев.