АкцентиНа фокусНовиниПрием на ученици

Прием в ОСМИ КЛАС за учебната 2023/2024 г.

Скъпи седмокласници,

За предстоящата учебна 2023/2024 година 29. СУ „Кузман Шапкарев“ обявява прием след завършено основно образование в 4 паралелки със

STEM ПРОФИЛ “СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ”:

 • паралелка с интензивно изучаване на английски език;
 • паралелка с разширено изучаване на испански език;
 • паралелка с английски език и допълнително обучение по информатика;
 • паралелка с испански език и допълнително обучение по информатика.

Задължителни профилиращи предмети:

 • информатика;
 • информационни технологии.

Срок на обучение: 5 години

Паралелка с интензивно изучаване на английски език

КОД: 2408

Балообразуване:

 • утроеният резултат от теста по БЕЛ;
 • резултатът от теста по математика;
 • оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки;
 • оценката по чужд език от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки.

Паралелка с разширено изучаване на испански език

КОД: 4405

Балообразуване:

 • утроеният резултат от теста по БЕЛ;
 • резултатът от теста по математика
 • оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки;
 • оценката по чужд език от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки.

Паралелка с английски език и допълнително обучение по информатика

КОД: 3515

Балообразуване:

 • утроеният резултат от теста по БЕЛ;
 • резултатът от теста по математика;
 • оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки;
 • оценката по изобразително изкуство от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки.

Паралелка с испански език и допълнително обучение по информатика

КОД: 4459

Балообразуване:

 • утроеният резултат от теста по БЕЛ;
 • резултатът от теста по математика;
 • оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки;
 • оценката по изобразително изкуство от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки.

Завършилите профил „Софтуерни и хардуерни науки“ могат да се реализират в IT сектора и електронните медии, да извършват творческа и приложна дейност в областта на мултимедийните информационни технологии и уеб системи, да разработват софтуерни и арт продукти. Този профил ще ви даде увереността, че може да постигнете успешна реализация в съвременния свят.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ 29. СУ

Предлагаме:

 • едносменен режим на обучение;
 • отлична материална база с модерно мултимедийно оборудване;
 • богат избор от извънкласни занимания по интереси;
 • допълнителна подготовка за НВО и ДЗИ;
 • екип от вдъхновени и вдъхновяващи преподаватели.

29. СУ е базово училище по български език и литература на Факултета по славянски филологии на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

ВАЖНИ ДАТИ

НВО по български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 9:00 часа

НВО по математика – 16 юни 2023 г., начало 9:00 часа

НВО по чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 9:00 часа

Обявяване на резултатите от НВО – до 28 юни 2023 г., вкл.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ