НовиниПолезна информацияПрием на ученици

Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите

От 21.05.2024 до 31.05.2024 г. седмокласниците могат да подадат заявление за полагане на изпит за проверка на способностите. То важи само за прием на ученици по държавен план-прием в VIII клас, както следва:

  • изобразително изкуство: 140. СУ „Иван Богоров“, 51. СУ „Елисавета Багряна“, 162. ОбУ „Отец Паисий“, 144. СУ „Народни будители“, НСУ „София“ и ПГИИ „Николай Райнов“;
  • музика: 144. СУ „Народни будители“;
  • музика и физическо възпитание и спорт: 144. СУ „Народни будители“;
  • физическо възпитание и спорт: 132. СУ „Ваня Войнова“ и 28. СУ „Алеко Константинов“.

Заявленията за полагане на изпит за проверка на способностите се подават в училището, в което се обучава ученикът.

График на изпитите за проверка на способностите:

  • изобразително изкуство – на 24.06.2024 г.
  • музика – на 25.06.2024 г.;
  • музика и физическо възпитание и спорт – на 25-26.06.2024 г.
  • физическо възпитание и спорт – на 26-27.06.2024 г.

Служебните бележки, удостоверяващи мястото за явяване на НВО, ще съдържат и информация за мястото за полагане на изпитите за проверка на способностите за всеки кандидат, който е подал заявление.