АкцентиНовини

Урок за Ботев по история и литература

В навечерието на 2 юни учениците от IX „а“ клас участваха в интердисциплинарен урок по история и литература, посветен на Христо Ботев.
В първата част класът беше разделен на два отбора – историци и литератори, като имаха задача да намерят подходящи книги от библиотеката, с чиято помощ да представят живота и творчеството на поета революционер.
Часът продължи с работа по отбори, които трябваше да анализират изучаваните в момента поетически творби на Ботев. Учениците четоха, отговаряха на въпроси, разпознаваха и откриваха фигури и тропи, изписани с объркан словоред. На финала всички заедно изрецитираха елегията „Обесването на Васил Левски”. Урокът бе организиран от нашите учители по български език и литература и по история и цивилизация г-жа Мария Найденова и г-жа Добринка Вълчева.