Новини

Подаване на заявления за трети етап на класиране в VIII клас

29. СУ “Кузман Шапкарев” отново е гнездо за прием на документи за VIII клас. На 26 и 27 юли се подават заявления за участие в третия етап от класирането. Кандидатите трябва да представят оригинално свидетелство за завършено основно образование. 

Важно е да знаете:

  • Заявление може да подаде всеки, който към момента на подаване е със статус незаписан.
  • В заявлението може да се вписват само паралелки, за които има обявени свободни места.
  • Паралелките с профил “Физическо възпитание и спорт” в 132. СУ и 28. СУ са със собствен прием, затова за тях не са обявени свободните места. Те не се вписват в заявлението, за тях се подават документи в самото училище.
  • Подаването на заявления става при спазване на всички противоепидемични мерки. Носете маски!

След първите два етапа на класирането свободните места в 29. СУ са:

  • 3 места в паралелката с профил “Софтуерни и хардуерни науки” с интензивно изучаване на английски език – код 2408;
  • 3 места в паралелката с профил “Софтуерни и хардуерни науки” с разширено обучение по информационни технологии – код 3515.

Обявяването на списъците с приетите ученици е на 29 юли, а записването – на 30 юли 2021 г.

Очакваме ви!