Прием на ученици

Попълване на свободни места в VIII клас

На 28.08.2028 г. комисия на 29. СУ извърши класиране на кандидатите за освободените 2 места в VIII клас, съгласно Заповед № РД-1132/27.07.2023 г. и Заповед № РД-1170 /24.08.2023 г. на директора на училището.
За свободното място в паралелка с код 2408 се класира ученик с вх. № 3235/25.08.2023 г.
За свободното място в паралелка с код 4405 се класира ученик с вх. № 3234/25.08.2023 г.
Записването е до 16.00 часа на 28.08.2023 г.