Прием на ученици

Свободно място в VIII клас

Считано от 31.08.2023 г., обявяваме 1 свободно място в VIII клас в паралелка с профил “Софтуерни и хардуерни науки”, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.

Подаването на документи за участие в класирането за попълване на свободното място е до 16,00 часа на 07.09.2023 г. в канцеларията на 29. СУ. Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 08.09.2023 г., записването е на същата дата.

Документи, които се подават при кандидатстване:

  • заявление за участие в класирането;
  • свидетелство за завършено основно образование след VII клас – оригинал.