Проекти

НП “Заедно в изкуствата и спорта”

През учебната 2023/2024 г. в 29.СУ ще бъдат сформирани 4 групи по Националната програма “Заедно в изкуствата и в спорта”:

  • модул “Изкуства”: група “Приложни изкуства” с ръководител Диана Минева и група “Съвременни танци” с ръководители Виктория Кулинска и Гергана Димитрова;
  • модул “Спорт”: група “Спортни игри – баскетбол” с ръководител Петя Христова и група “Спортни игри – футбол” с ръководител Иван Назарков.

В групите ще бъдат обхванати ученици от I до XII клас.