Новини

Карантиниране на децата от ПГ, I и II клас

Уважаеми родители,

Поради заболяване на двама учители от COVID-19 се налага карантиниране на децата от подготвителната група, считано от 9 ноември, и на учениците от I и II клас, считано от 10 ноември.

Учител, който преподава на VI, VIII и XI клас, също е с положителен PCR тест. Според Алгоритъма за действие при случай на COVID-19 в образователните институции не се налага карантиниране на ученици от тези класове.

Спазваме указанията на здравните институции и полагаме всички усилия за осигуряване на безопасна и спокойна среда.

Бъдете здрави и се пазете!

От екипа на 29. СУ “Кузман Шапкарев”